Điều khoản và Điều kiện 12bet

12Bet là công ty điều hành một trang web cá cược về trò chơi và thể thao trực tuyến dưới tên thương hiệu của mình. Công ty tham gia vào hoạt động giải trí, đánh bạc trực tuyến và được cấp phép và quản lý bởi pháp luật Philippine để tổ chức các hoạt động cá cược và chơi trò chơi từ xa.

Điều khoản chung

Mọi hành động của người dùng trên trang web 12bet đều được quy định bởi các điều khoản và điều kiện phải tuân theo.

Điều khoản và điều kiện áp dụng

1.1 Khách hàng đồng ý với các điều khoản sau khi nhấp vào nút “Đồng ý” trong quá trình đăng ký. Khách hàng cũng đồng ý với các điều khoản nếu họ đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc đặt cược trên trang web.

Sau khi chấp nhận các điều khoản này, người dùng bị ràng buộc bởi các điều khoản và chính sách bảo mật của công ty.

1.2 Công ty có quyền thay đổi chính sách và chính sách bảo mật của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Công ty cũng đảm bảo rằng khách hàng được biết về điều này bằng cách thông báo cho họ trên trang web.

1.3 Khách hàng nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện mỗi khi họ truy cập trang web vì khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Để thực hiện, bạn nhấp vào liên kết “Điều khoản và Điều kiện” và “Quy tắc và Quy định” trong menu người dùng.

1.4 Các Điều khoản và Điều kiện được hiển thị bằng tiếng Anh. Trong trường hợp dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực hơn.

Đại diện khách hàng

2.1 Sau khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện, khách hàng xác nhận rằng mình trên 21 tuổi và chịu trách nhiệm tuân thủ các quy tắc. Công ty có quyền hủy bỏ giao dịch do trẻ vị thành niên thực hiện.

2.2 Nếu khách hàng muốn đặt cược trong công ty họ phải hiểu rằng có thể có luật cấm cá cược hoặc chơi trò chơi trực tuyến ở quốc gia của mình.

Khách hàng cam kết họ sẽ không truy cập website hoặc đăng ký nếu họ là công dân của một tiểu bang cấm đánh bạc.

2.3 Khách hàng còn đảm bảo với công ty rằng:

Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc gia trước khi đăng ký hoặc đặt cược với công ty. Khách hàng nên đảm bảo rằng việc đặt cược không vi phạm bất kỳ luật nào. Công ty không chịu trách nhiệm về việc khách hàng vi phạm luật.

2.4 Trong mọi trường hợp, các pháp nhân cư trú hoặc đăng ký trong các khu vực bị cấm không được sử dụng các dịch vụ và sản phẩm do công ty cung cấp.

Khách hàng đảm bảo với công ty rằng họ sẽ không đặt cược vào khu vực pháp lý bị cấm.

2.5 Khách hàng đồng ý rằng họ tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web. Ngoài ra, khách hàng phải hiểu rằng họ có thể mất tiền vì cá cược. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động và mọi tổn thất của mình.

2.6 Khách hàng cam kết và đảm bảo với công ty rằng họ sẽ không tự đại diện cho công ty với tư cách là đại lý mà không có thông báo trước bằng văn bản của công ty về vấn đề này. Hơn nữa, khách hàng sẽ không bán hoặc quảng cáo các dịch vụ của công ty mà không có sự đồng ý bằng văn bản.

2.7 Khách hàng cam kết rằng họ sẽ không cố gắng hack trang web hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi độc hại nào.

Vì vậy, khách hàng sẽ không:

  • thiết kế lại phần mềm;
  • sao chép, sửa đổi, phân phối các phần của trang web;
  • tiết lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba;
  • vi phạm quy định;
  • lừa đảo công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu công ty nghi ngờ rằng khách hàng không tuân thủ các quy định này, công ty có quyền dừng các hoạt động trong tài khoản của họ. Công ty cũng có quyền tịch thu bất kỳ số tiền nào trong tài khoản của khách hàng.

2.8 Khách hàng cam kết thông báo cho công ty về bất kỳ sai sót nào trong thanh toán và trong thông tin về tài khoản của khách hàng. Điều này là cần thiết để công ty có thể sửa lỗi.

2.9 Khách hàng cam kết không cho phép các bên thứ ba sử dụng tài khoản của mình hoặc thay mặt mình nhận tiền thắng cược.

2.10 Công ty không chịu trách nhiệm về việc khách hàng không tuân thủ quy tắc này.

2.11 Khách hàng đồng ý bồi thường thiệt hại và bảo vệ công ty, nhân viên của công ty khỏi mọi khiếu nại, chi phí phát sinh do vi phạm các quy tắc.

2.12 Khách hàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của bản tin và nhận thông báo về các bản cập nhật. Nếu khách hàng muốn hủy nhận thư, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ để được hỗ trợ.

Tài khoản và thông tin cá nhân

3.1 Khách hàng chỉ có quyền gửi tiền bằng các phương thức thanh toán đã được chấp thuận trên trang web.

3.2 Để có quyền truy cập vào các dịch vụ của công ty, trước tiên khách hàng phải đăng ký và mở một tài khoản trên trang web.

3.3 Khách hàng có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cá nhân trong quá trình đăng ký cũng như cập nhật dữ liệu bao gồm địa chỉ, số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Khách hàng cam kết cung cấp thông tin chính xác.

Công ty có quyền xác minh thông tin cá nhân của người dùng. Công ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối khách hàng vì bất kỳ lý do gì.

3.4 Khách hàng chỉ có quyền mở một tài khoản.

Khách hàng đồng ý rằng công ty có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xác minh nếu hai hay nhiều tài khoản thuộc cùng một khách hàng.

3.5 Sau khi đăng ký, một mật khẩu và tên người dùng duy nhất được cung cấp cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin truy cập tài khoản được bảo mật. Nếu khách hàng lo lắng về tính bảo mật của tài khoản mình, họ cần thông báo ngay cho công ty để giải quyết. Công ty sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin mới để truy cập.

3.6 Khách hàng phải thông báo ngay cho công ty nếu tài khoản của mình đang bị bên thứ ba sử dụng cho các mục đích khác. Các hành động như vậy sẽ bị dừng lại.

3.7 Công ty có quyền yêu cầu thay đổi mật khẩu bất cứ lúc nào. Công ty có thể chấm dứt tài khoản nếu nghi ngờ tài khoản vi phạm quy tắc. Công ty có thể thay đổi thông tin tài khoản của khách hàng sau khi thông báo trước và theo quyết định riêng.

3.8 Công ty có thể tiến hành kiểm tra an ninh ngẫu nhiên.

3.9 Khách hàng cam kết kiểm tra số dư tài khoản của mình bất cứ khi nào truy cập trang web. Khách hàng phải thông báo ngay cho công ty nếu nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện điều này, công ty không chịu trách nhiệm.

3.10 Công ty có quyền đình chỉ tài khoản của khách hàng và trả lại hoặc giữ lại số dư trong tài khoản theo quyết định của công ty mà không cần giải thích thêm.

3.11. Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản của mình với điều kiện là số dư của họ đã được công ty xác nhận và tuân theo các lời khuyên rút tiền  đã được công bố sẵn trên trang web (nếu có).

3.12 Khách hàng có quyền hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào nếu đã thông báo trước cho công ty về việc này.

3.13 Khách hàng cam kết tích cực duy trì tài khoản của mình. Khách hàng phải truy cập trang web ít nhất một lần và sử dụng dịch vụ trong vòng 12 tháng. Nếu tài khoản của khách hàng không hoạt động trong một năm, công ty có quyền đóng tài khoản đó.

3.14 Tài khoản của khách hàng có thể bị công ty chấm dứt nếu vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc điều kiện nào.

Điều khoản chấp nhận đặt cược

4.1 Chỉ những cược do người dùng đã đăng ký trên trang web chính thức đặt mới được chấp nhận.

4.2 Sau khi đặt cược, khách hàng sẽ nhận được thông báo.

4.3 Nếu cược không được chuyển đầy đủ, nó sẽ được coi là không hợp lệ.

4.4 Khách hàng không có quyền hủy sau khi đặt cược. Nếu khách hàng muốn hủy trước khi đặt cược, họ cần kiểm tra danh sách cược của mình. Nếu có vấn đề phát sinh, bạn cần thông báo ngay cho công ty.

4.5 Tất cả các giao dịch điện tử sẽ được công ty ghi lại vì lợi ích của khách hàng và của chính công ty. Khách hàng và công ty đồng ý rằng hồ sơ sẽ là bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp.

4.6 Công ty có quyền dừng đặt cược của khách hàng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4.7 Công ty có quyền đóng tài khoản của khách hàng nếu có bằng chứng cho thấy việc sử dụng thêm sẽ dẫn đến tổn thất.

4.8 Công ty không chịu trách nhiệm về các hư hỏng của thiết bị.

4.9 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh nào do lỗi thiết bị hoặc do sử dụng trang web không đúng cách.

4.10 Các cược mà khách hàng thực hiện bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng không được coi là hợp lệ cho đến khi công ty nhận được thanh toán đầy đủ.

4.11 Để đặt cược, số dư tài khoản của khách hàng phải vượt quá số tiền đặt cược.

4.12 Công ty có quyền thay đổi giá hoặc hệ số cá cược theo quyết định của mình bất kỳ lúc nào.

4.13 Theo quyết định của công ty, số tiền đặt cược tối đa của khách hàng trên một thị trường hoặc một sự kiện cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào loại cược mà không cần thông báo trước.

Quy tắc ứng xử của công ty và giới hạn trách nhiệm

5.1 Tiền thắng hoặc thua sẽ được hiển thị trong tài khoản của khách hàng sau khi kết quả cuối cùng được xác nhận.

5.2 Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong việc vay và rút tiền từ tài khoản, khách hàng phải thông báo ngay cho công ty. Trong trường hợp khách hàng đã rút nhầm bất kỳ khoản tiền tín dụng nào, khách hàng đồng ý hoàn trả cho công ty những số tiền đó.

Sử dụng trang web

6.1 Công ty có thể hạn chế hành động của khách hàng trong việc sử dụng trang web nếu nghi ngờ có bất kỳ hoạt động gian lận nào. Nếu khách hàng vi phạm luật hoặc quy tắc sử dụng trang web, tiền của họ có thể sẽ bị tịch thu.

Quy tắc sự kiện chung và riêng

7.1 Công ty cấp cho khách hàng quyền sử dụng phần mềm để chơi tại sòng bạc trực tuyến.

7.2 Khách hàng không được phép:

  • tải phần mềm lên máy chủ hoặc thiết bị khác;
  • sao chép và phân phối các bản sao của phần mềm;
  • can thiệp vào trang web và sòng bạc trực tuyến để cố gắng thực hiện các thay đổi 

7.3 Khách hàng không phải là chủ sở hữu của phần mềm. Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

7.4 Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không vi phạm bản quyền. Công ty cũng không đảm bảo rằng phần mềm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn.

7.5 Công ty không kiểm soát việc khách hàng sử dụng phần mềm và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào.

7.6 Khách hàng cam kết chỉ đọc thỏa thuận cấp phép và sử dụng phần mềm theo các điều khoản của nó.

7.7 Trong trường hợp có bất kỳ bất đồng nào liên quan đến các khoản thanh toán hoặc tỷ lệ, công ty có quyền quyết định cao nhất.